Podnikatelia majú šancu dostať sa k lacnejším úverom

Podnikatelia majú šancu dostať sa k lacnejším úverom

V  snahe   podporiť  podnikateľské   prostredia,  niektoré   banky   aktuálne  zjednodušujú  a zvýhodňujú podmienky prístupu k úverom.

Viac čítahte na adrese: https://aktualne.centrum.sk