Peniaze v dnešnej dobe nie sú hodnota ale dlh.

Štyri videá, ktoré aj jednoduchým ľuďom ukážu všetko o peniazoch, históriu, pád zlatého pravidla, vznik pôžičiek, vznik úrokov a vznik dnešného novodobého finančného otroctva ľudí aj štátov, ktorých majú v hrsti mála skupina bankárov a ich rodín snažiacich sa o Vládu nad celým svetom.
Zároveň dáva aj návrh na riešenie ako vystúpiť z tohoto nekonečného kolotoča...