Ochráňte svoje príjmy.

11.10.2011 19:40

Keď človek dospeje, vychodí školy a zapojí sa do pracovného procesu je nadšený tým, že začne zarábať a stáva sa finančne nezávislým od rodičov. Začne si užívať život, kupovať si veci, chodiť na dovolenky, brať si úvery aby mohol bývať vo svojom, ženiť sa a vydávať sa, a zakladať rodiny. Vtedy sa každému zdá, že život je báječný a nič zlé sa nemôže stať.
Málokomu napadne, že ak by sa niečo nepredvídané stalo, bude mať nielen zdravotné problémy, ale z príjmu mu zostanú len dávky zo sociálnej poisťovne, ktoré sú hrozivo malé.

Ak by sa to stalo, stačil by príjem z týchto dávok vám?

Ako by ste splácali úvery?

Ako by ste uživili rodinu?

Ako by ste prežili ďalej niekoľko mesiacov alebo aj do konca svojho života?

Ako si udržať svoj štandard

Životné poistenie je poistenie vášho príjmu. Ste ním chránený nie pre udalosťami, ale pred nedostatkom financií pri týchto udalostiach. Investičné životné poistenie je na vytváranie rezervy v priebehu života a výhodou je, že prináša ďalšie zisky. Vytvára sa rezerva, ktorú môžete počas poistenia aj používať, ale zároveň si už od mladosti sporíte aj na dôchodok. Mladým ľuďom stačí sporiť 10-15% z príjmu. Starším nad 40 rokov minimálne 20% a viac, aby si zabezpečili dobrý dôchodok.
Z ekonomickej situácie vidíme, že spoliehať sa na socialny dôchodkový systím štátu je zbytočné. Rodí sa menej detí a už dnes nemá kto pracovať na dôchodcov. Porovnajte našich a zahraničných dôchodcov. Naši sú radi ak môžu sedieť pred domom na lavičke a majú na čokoládu pre vnúčatá a zahraničný s vnúčatami cestuju po celom svete. Ktorú z týchto variant si vyberiete?

Aby bol ochránený váš príjem aj v súčasnosti malo by životné poistenie obsahovať aj pripoistenia pri závažných ochoreniach, trvalej invalidite, úraze, hospitalizácii a práceneschopnosti. Pretože aj keď sa stane úraz, musíte splácať úvery, musíte platiť stravu a šatsvto pre rodinu, musíte platiť energie a všetko ostatné k čomu vás viažu zmluvy, napríklad leasingy, mobily, internet ...

Chcete spokojne spávať?

Na Slovensku je veľa poisťovní ktoré ponúkajú životné poistenia. Sú porovnatreľné sadzbami, poplatkami aj krytím. V čom býva zásadný rozdieľ vie len odborník, ale nie bežný človek, ktorý sa nevie orientovať v poistných podmienkach. Aká je dôležitá táto práca vidno aj z toho, že to môže robiť len človek s minimálne stredoškolským vzdelaním s maturitou a musí byť podľa zákona registrovaný v Národnej Banke Slovenska. Už pár rokov je koniec podomovým predajcom. Za odborníkov však nemožno považovať  ani príležitostných predajcov ptivyrábajpcich si takto k platu. V poisťovniach aj maklérskych spoločnostiach je veľká fluktuácia zle vyškolených začiatočníkov amatérov, ktorí to po niekoľkých mesiacoch prestávajú robiť,  zanechávajúc za sebou veľa zle nastavených poistení, ktoré nezodpobvedajú potrebám klientov.
Preto je dôležitré sa obratiť na skutočných odborníkov špecialistov, ktorý túto prácu vykonávajú už roky, neustále sa vzdelávajú a dôkladne rozoberajú problematiku s klientami. Robia im priebežné poradenstvo a nastaví poistenie klientom tak, aby  zabezpečili aj vyplatenie v prípade že sa skutočne niečo stane.

ZP - Katalóg firiem