Agentúry potvrdili eurovalu najvyšší rating

30.10.2011 12:47

Hodnotenie sa opiera najmä o garancie členských štátov eurozóny.

Viac čítajte na adrese: ekonomika.etrend.sk