Bratislava: 21 km pre deti

11.09.2011 10:00

Na Partizánskej lúke sa bude konať akcia Bežíme deťom na pomoc. 3.ročník charitatívneho behu Linky detskej istoty pri SV UNICEF.

Bližšie informácie na adrese: www.21kmpredeti.ldi.sk